چاپ چاپ

ظروف مسی  feed

ظروف مسی پاتیلان با اندود غیر از قلع و با طول عمر بالا در بهترین کیفیت تولید شده و دارای تائیدیه از انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور می باشد